CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Acélszerkezetek - tervezés, kivitelezés - szendvicspanelMÁRKÁK

MEGVALÓSÍTÁSOK

REFERENCIA

HÍREK

KAPCSOLAT

Az ultramodula.pl webáruház szabályzata

Az online áruház szabályai ultramodul.pl

címen működő webáruház https://ultramodula.pl/sklep/ értékesítési területen tevékenykedik konténerek modulok és a kapcsolódó tartozékok.

1. bek.

Az üzlet tulajdonosa:
Ultramoto Sp. z o. o
Adóazonosító: 9462661597
Kód: 364959568
Alapján:

utca. Kilińskiego 86,
22-400 Zamosc,
Az alábbi Szabályzat határozza meg a címen található weboldal használatának szabályait https://ultramodula.pl/sklep/ , az Eladó által kínált áru értékesítési feltételeit és az ezzel kapcsolatos felelősség mértékét. A Felhasználó köteles a Szabályzatot a megrendelés leadása előtt elolvasni. A Weboldal használata a Szabályzat elfogadásával egyenértékű, és csak az ott meghatározott mértékben és feltételekkel történik.

2. bek.

Az Áruházzal az alábbi e-mail címen lehet kapcsolatba lépni: biuro@ultramodula.pl vagy az Áruház honlapján a Kapcsolat lapon található kapcsolatfelvételi űrlapon.

3. bek.

Az Áruházban kínált összes termék fizikai és jogi hibáktól mentes, és legálisan került forgalomba a lengyel piacon. Mindegyikre gyártói garancia is vonatkozik.

4. bek.

A szolgáltatások tárgya az adásvételi szerződés. ELADÁSI SZERZŐDÉS

5. bek.

Az Áruház honlapján közzétett kereskedelmi információ nem minősül a Polgári Törvénykönyv értelmében ajánlatnak, hanem ajánlattételi és megkeresési felhívásnak minősül.

6. bek.

A weboldalakon minden termék ára nettó, ÁFA nélkül értendő.
Termék vásárlása előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, hogy kiszámolja a teljes tárgy (termék) árát.
Az ügyletben részt vevő felek számára kötelező érvényű az ÁFA-s Bruttó ár, amely az ajánlatkéréskor a termék mellett jelenik meg.

7. bek.

A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges technikai feltétel a Megrendelő számítógéphez, webböngészőhöz és internethez való hozzáférése.

8. bek.

Az ÁFA számlát a gyártó állítja ki az Áruházban értékesített összes áruról.

9. bek.

A szerződés megkötésének feltétele, hogy az Ajánlattevő az Áruház honlapján található űrlapon, e-mailben vagy telefonon áruvásárlási ajánlatot küldjön, és azt a webáruház elfogadja.

10. bek.

A vásárló a megrendelt áru árát előre utalás formájában köteles megfizetni az üzlet által megjelölt bankszámlára.

11. bek.

A termék ára nem tartalmazza a szállítási költséget. A szállítási költséget és a rendelés teljesítésének időpontját egyedileg határozzuk meg. Abban az esetben, ha a megrendelés feldolgozási ideje túllépné a megállapodott határidőket, az Áruház felveszi a kapcsolatot a vásárlóval a megrendelés megerősítése és a javasolt időpont egyeztetése érdekében.

12. bek.

A vásárolt áruk elszállításának, kiállításának és átvételének költségei a vásárlót terhelik.

13. bek.

Lehetőség van a megvásárolt áru átvételére közvetlenül a vásárló által saját szállítmányozással a gyártótól az üzlettel történt előzetes egyeztetés után.

14. bek.

Az üzlet fenntartja, hogy a vételi ajánlatot indoklás nélkül nem fogadhatja el.

15. bek.

Az üzlet nem vállal felelősséget az áru átvételének indokolatlan megtagadásáért.

16. bek.

A vásárló a megvásárolt árut az átvételtől számított 14 napon belül visszaküldheti. Az egyedi vásárlói megrendelésre készült áruk nem jogosultak visszaküldésre.

17. bek.

Az áru visszaküldésének költségei a vásárlót terhelik, és nem téríthetők vissza.

18. bek.

Az áru visszaküldését a Vásárló az áru gyártójának címére az Áruházzal történt egyeztetést követően teljesíti.

19. bek.

Reklamációt az alábbi e-mail címen fogadunk: biuro@ultramodula.pl

20. bek.

Hibás termék átvétele vagy a rendelési specifikációnak nem megfelelő termék esetén. gyártó az áru a vásárlóval történt egyeztetést követően a megrendelt áru reklamáció alapját képező hibáit eltávolíthatja.

21. bek.

A reklamációt attól a naptól számított 14 napon belül bírálják el, amikor a szállítmány gyártója átvette a reklamált árut.

22. bek.

A meghirdetett áru visszaküldésével kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik. Ezeket az áru gyártója a reklamáció pozitív elbírálása után visszaküldi.

23. bek.

Indokolatlan reklamáció vagy az áru Megrendelő hibájából bekövetkező sérülés esetén a reklamáció minden költségét a Megrendelő viseli, beleértve a szállítási költségeket is.

24. bek.

Az üzlet nem fogad el postai utánvétes csomagokat.

25. bek.

Az Áruház honlapján található, az árut leíró fotók bemutató jellegűek. A Vásárló az Áruház weboldalain elérhető mechanizmusok felhasználásával leadott megrendelésével ajánlatot tesz egy adott termék megvásárlására a termékleírásban meghatározott feltételekkel. A vásárló mindig közvetlenül a gyártótól rendel új termékeket, melyeket kifejezetten a vásárló kérésére készítenek.

26. bek.

Az áruház fenntartja a jogot a kínált áruk árai megváltoztatására, új áruk bevezetésére a webáruház kínálatába, az áruház weboldalain promóciós kampányok lebonyolítására, törlésére, illetve azok módosítására.

27. bek.

Az üzlet az üzletmenet keretében jogosult a vásárlók személyes adatainak kezelésére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, ideértve az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 679-i (EU) 27/2016 rendeletét is, az egyének védelméről szóló a személyes adatok feldolgozásáról és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (GDPR) hatályon kívül helyezéséről, valamint az „Adatvédelmi Szabályzatnak” megfelelően

28. bek.

Az Áruházban történő vásárláshoz a Vásárlónak meg kell adnia elérhetőségeit, többek között: telefonszám vagy e-mail cím (e-mail cím). Az összegyűjtött személyes adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése, az áruk előállítása és kiszállítása, a könyvelési jelentés, valamint az üzlet kínálatában szereplő akciókról és új termékekről való tájékoztatás céljából használjuk fel.

29. bek.

Az áruház a megrendelt áru gyártójának elérhetőségét kizárólag abból a célból adhatja meg, hogy a gyártó a megrendelővel közvetlenül megállapodjon a megrendelt áru műszaki feltételeiről és az előállítással, valamint a szállítással és az esetleges panaszok kezelésével kapcsolatos egyéb elemekről.

30. bek.

Az ügyfelek személyes adatait megfelelő biztonsági intézkedések mellett küldjük és tároljuk, amelyek megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

31. bek.

Azon vásárlókat, akiknek személyes adatait az Áruház kezeli, a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében megilletik, beleértve a saját adataikhoz való hozzáférés jogát ellenőrzés, módosítás vagy törlés céljából.

32. bek.

A Szabályzat határozza meg az Áruházban történő vásárlás szabályait. A megrendeléssel Ön elfogadja a szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést és információt.

33. bek.

A jelen szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben a Ptk. és egyéb törvények rendelkezései az irányadók.

Fogalmak szótár

Eladó - egy társaság "Ultramoto" korlátolt felelősségű társaság (sp. z oo) néven, székhelye Zamość (22-400 Zamość), ul. Kilińskiego 86, bekerült a lublini keleti lublini kerületi bíróság által vezetett vállalkozói nyilvántartásba, székhelye: Świdnik, az Országos Bírósági Nyilvántartás VI. Kereskedelmi Osztálya, KRS-szám: 0000628577

vevő - olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amely adásvételi szerződést kötött az Eladóval;

Eladó tétel -tartály és kiegészítő felszerelés tartály vagy szolgáltatások, ha azok az adásvételi szerződésből erednek;

adásvételi szerződés - a Polgári Törvénykönyv - Polgári Törvénykönyv (Ptk. 535. és azt követő cikkek) hatályos rendelkezései értelmében az Eladó és a Vevő között létrejött megállapodás;

A felek - az Eladó és a Vevő ÁSZF-ben és Adásvételi szerződésében közös megjelölés.

 

Garancia

Az Eladó a konténerre a végleges átvételi jegyzőkönyv aláírásától számított 12 hónapos garanciát vállal. A jótállási idő alatt a hibás gyártásból vagy hibás anyaghasználatból eredő hibákat a Gyártó saját költségén elhárítja. Minden garanciális jog megmarad.

A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, átalakításokból vagy tervezési változtatásokból eredő hibákra, hibákra és károkra. A vásárló elveszíti szavatossági jogait, ha a feltárt hibát annak észlelésétől számított 7 napon belül, ajánlott levélben visszaigazolva nem jelzi a Gyártónak. A garancia nem vonatkozik az olyan fogyóeszközökre sem, mint a világítás, a szűrőpatronok stb.

A gyártó a jótállási idő alatt bejelentett hibák és hibák elhárítását a Vevő általi értesítéstől számított 7 munkanapon belül megkezdi.

A Gyártó vállalja, hogy a bejelentett hibákat és hibákat az eltávolítás megkezdésének napjától számított 21 napon belül eltávolítja.

A vásárló elveszíti a szavatossági jogát, ha nem tartja be a konténer üzemeltetési és karbantartási kézikönyvben foglalt szabályokat és ajánlásokat.

Ultramoto Sp. A z o. o. nem konténerberendezés-gyártó. A konténeres felszerelésre a konténerberendezéshez csatolt Gyártói kártya szerint vállalunk garanciát.

 

Garancia az eladási tárgy hibáira

Az Eladási Tárgy fizikai hibáira vonatkozó jótállás kizárt, hacsak az Adásvételi Szerződés másként nem rendelkezik. A Vevő lemond az Eladóval szembeni fizikai meghibásodások, valamint a Ptk. általános elvei alapján fennálló mindennemű jótállási igényéről, valamint lemond a kártérítéshez, a szerződéstől való elálláshoz, az árleszállításhoz, a kicseréléshez és a hibás elhárításhoz való jogáról. Eladás tárgya és a jelen szerződések alapján felmerülő kiegészítő szolgáltatások.

Az Eladó semmilyen módon nem vállal felelősséget semmilyen eszköz, rendszer vagy közmű alapozásából, szállításából vagy csatlakoztatásából. A Vevő köteles minden szükséges jóváhagyást és engedélyt beszerezni, valamint ellenőrizni az Eladási Tárgy megalapozásának és csatlakoztatásának lehetőségét, és az ilyen szolgáltatásokat a Vevő költségére és kockázatára végzi.

§-ában foglaltak kizárása vagy korlátozása esetén. 5.1. OWUS:

Az Eladó mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha a Vevő az adásvételi szerződés megkötésének napján tudott az adásvételi tárgy hibájáról;

Az Eladó nem vállal felelősséget a szavatosságért, amely a kockázat Vevőre történő áthárítását követően merült fel;

Az Eladó szavatosságát meghatározó fizikai hiba felfedezése esetén a Vevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb annak észlelésétől számított 3 napon belül írásban értesíteni az Eladót, és az Eladó köteles a személyt a hibáról határidőn belül átruházni. Az értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül jogosult a hiba fennállásának és a keletkezésének okainak megállapítására, amely ez alkalommal megfelelő feljegyzést készít. Ha az Eladó megerősíti az Eladási Tárgy hibájának fennállását, a Vevő jogosult az Eladótól a talált hiba elhárítását kérni, az Eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb a hiba elhárításával kapcsolatos munkát megkezdeni. attól a naptól számított 30 napon belül, amikor az Eladó megerősíti a hiba fennállását, és ésszerű időn belül befejezi az Eladási Tárgy kijavítását;

A hibás értékesítési tárgy kijavítása az Eladó belátása szerint történik;

Ha az Eladás tárgya többféle dolog, és csak a fizikai hibák egy részét terheli fizikai hiba, a Vevőnek a szavatossági jogból eredő bármely joga, beleértve az adásvételi szerződéstől való elállást is, csak az adásvételi tárgyra korlátozódik.

 

Harmadik félnek a használatából eredő károk Eladás tárgya

Az Eladó harmadik személyekkel szembeni felelőssége kizárt a nem rendeltetésszerű és/vagy jogellenes használatért, ideértve az eladási tárgy Vevő általi nem rendeltetésszerű használatát is. A Vevő ezúton mentesíti az Eladót az Eladót a nem rendeltetésszerű és/vagy jogellenes használatért, beleértve az Eladási Tárgy nem rendeltetésszerű használatát is, harmadik személyekkel szembeni felelőssége alól. Abban az esetben, ha harmadik személy(ek) az Eladóval szemben nem rendeltetésszerű és/vagy jogellenes használat miatt – ideértve az eladási tárgy nem rendeltetésszerű használatát is – követelést támaszt, az Eladó erről haladéktalanul értesíti a Vevőt, és a Vevő késedelem nélkül vállalja, hogy a harmadik személy(ek) jogos igényét saját költségükre és kockázatukra, valamint megtéríteni az Eladónak a fent említett igényekkel kapcsolatban felmerült szükséges és ésszerű költségeket, valamint az Eladó kérésére saját terhére. költségén, az Eladó által meghatározott tartalmú és formájú nyilatkozatot tesz, amelynek célja az Eladó jó hírnevének helyreállítása, amely az ilyen igények következtében megsérülhetett. Abban az esetben, ha a felelősség alóli mentesülés a jogszabály kötelező rendelkezései alapján nem lehetséges, a Vevő vállalja, hogy az Eladónak megtéríti mindazon összegeket, amelyeket az Eladó harmadik személyek követeléseivel összefüggésben köteles elkölteni. Ezen túlmenően a Vevő vállalja, hogy az Eladónak megtéríti az adott esetben szükséges jogi, adó- és egyéb segítségnyújtás költségeit, és saját költségén az Eladó által meghatározott tartalmú és formájú nyilatkozatokat tesz, amelyek célja az Eladó által kijavított ügyek kijavítása. jó név, amely harmadik felek követelései következtében megsérülhetett. Ebben az esetben a Vevő kötelezettséget vállal arra is, hogy az Eladónak minden magyarázatot és segítséget megad a követelés jogosságának magyarázatához, valamint - az Eladó kérésére vagy a bíróság megkeresésére - részt vesz a követeléssel kapcsolatos bírósági eljárásban. A fenti rendelkezések a Szerződés elállását követően is – időbeli korlátozás nélkül – kötelezőek a Vevőre nézve.

 

Fizetési módok

A megrendelt tárgyak elszámolása egyedileg kerül meghatározásra. Leggyakrabban fix összegű előlegről van szó, pro forma számla alapján. A fizetés végső kiegyenlítése a tárgy átadása előtt, vagy annak jegyzőkönyv alapján történő átvételekor történik.

Értékesítési részlegünk válaszol minden elszámolással kapcsolatos kérdésre - kérjük, forduljon hozzánk.
E-mail: biuro@ultramodula.pl
Tel: +48 734 734 181

 

Fizetést elfogadunk: 

Hagyományos transzfer.

Ultramoto Sp. z o. o
utca. Kilińskiego 86,
22-400 Zamosc,

Szövetkezeti Bank Izbicán

PLN számla 60 9610 0002 2015 0032 1570 0001

Biztonságos online fizetés. 

Bolti szabályzat | Ultramodula

DOSTAWA

Az összes megrendelt tárgyat szállítmányozási tőzsdéken keresztül szállítjuk Lengyelországban és az Európai Unióban. A szállítási költség meghatározásához kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot - egyedi ajánlatot készítünk.

A szállítási költségekkel kapcsolatos kérdésekre értékesítési részlegünk válaszol - kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
E-mail: biuro@ultramodula.pl
Tel: +48 734 734 181